Over ons Privacybeleid

Minigarden bv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Minigarden bv. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Contactgegevens:

https://www.minigarden.nl – Minigarden bv Kuilenstraat 60, Unit-4  6231AW Meerssen +31 (0)43-2041015

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Minigarden bv  [email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken

Minigarden bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Minigarden bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Minigarden bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Minigarden bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Minigarden bv) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van gebruikers en klanten die zich hebben geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel, zoals gebruikersnaam, n.a.w. gegevens, telefoonnummer (indien van toepassing) totdat zij zich hebben uitgeschreven. We bewaren ook de door jou bestelde producten. We bewaren geen bank- of creditcardgegevens. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of een verzoek tot verwijderen indienen. (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). De beheerders van de website kunnen deze informatie bekijken en wijzigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Minigarden bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minigarden bv werkt samen met derde partijen die ons helpen met:

 

 • Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
 • Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren.
 • Marketingdiensten voor het personaliseren van onze shop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website/in onze app en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords en Google Doubleclick.
 • Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
 • Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen).
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het afhandelen van vragen, klachten, reparaties en garanties in samenwerking met externe callcenters en soms onze leveranciers. Gegevens over vragen, klachten, reparaties en garanties worden door deze externe callcenters verwerkt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tijdelijke tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om een betere gebruikservaring van de website te bieden en te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (of u al eens op onze site geweest bent bijvoorbeeld). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Minigarden bv of die van een derde partij zoals Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om de website en onze dienstverlening te verbeteren. Cookies kunt u desgewenst zelf van uw computer verwijderen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Minigarden bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wat doet Minigarden bv om de privacy en veiligheid van de webshop te waarborgen?

Minigarden bv maakt gebruik van premium hostingservice met de nieuwste software en PHP versie. Ook deze hostingpartner voldoet per 25 mei 2018 aan GDPR en AVG. Wij zullen met de hostingpartner een verwerkers-/bewerkersovereenkomst tekenen om de privacy en veiligheid te waarborgen. De webserver controleert actief op eventuele zwakheden in bestanden op onze server en verhelpt deze automatisch mocht dat nodig zijn.

We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.

 • We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.

We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen

 • Communicatie via de website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
 • We houden continu in de gaten of er (stiekem) inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.
 • We gebruiken de laatste technologieën en software.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 • Alleen medewerkers van minigarden.nl die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens.
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.